Välkommen

Ansökningar och ansökningstider/sökande bosatta i Finland

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen Användningstid
Aktivitetsbidrag 05.01.2018 01.02.2018 2018
Specialvistelse i Stockholm för svensklärare 05.01.2018 01.02.2018 2018
Vistelsestipendium/Stockholm 05.01.2018 01.02.2018 2018